XXXVI Konkurs Chemiczny 2020/2021

Zapraszamy na uroczyste zakończenie XXXVI Konkursu Chemicznego

W dniu 28 kwietnia (środa) o godzinie 15:30 wspólnie z zakończeniem Konkursu Biotechnologicznego odbędzie się poprzez platformę MS Teams uroczyste zakończenie obu Konkursów organizowanych przez Wydział Chemiczny PW. Linki z odpowiednimi zaproszeniami roześlemy na zarejestrowane adresy pocztowe drogą mailową.

W programie spotkania m. in. kilka słów od władz dziekańskich Wydziału Chemicznego oraz wykład dr inż. Anny Mazurkiewicz-Pisarek z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) Politechniki Warszawskiej, zatytułowany “Opracowanie nano-szczepionki opartej o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 kowalencyjnie związane na nanocząstkach”. Serdecznie zapraszamy.

_________

Przedstawiamy wyniki II etapu XXXVI Konkursu Chemicznego.

Lista rankingowa II etapu 36 Konkursu Chemicznego

Przykładowe rozwiązania zadań

_________

Przedstawiamy listę Uczestników, od których otrzymaliśmy prace z rozwiązaniami zadań II etapu 36 Konkursu Chemicznego.

Ostateczna lista z potwierdzeniem otrzymania prac II etapu

_________

Podajemy regulamin i sposób przeprowadzenia II etapu XXXVI Konkursu Chemicznego:

Regulamin II etapu 36 Konkursu

_________

Uwaga - zmiana terminu!

Z uwagi na liczne prośby zmieniamy termin II etapu Konkursu. Odbędzie się on w trybie zdalnym 14 kwietnia (środa) w godzinach 12:15-15:00, a nie  17 kwietnia jak pierwotnie zaplanowano.  Regulamin i sposób przeprowadzenia Konkursu zostanie podany na stronie Konkursu z tygodniowym wyprzedzeniem.

_________

Przedstawiamy wyniki I etapu XXXVI Konkursu Chemicznego.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się:

1. Osoby, które uzyskały w tegorocznym etapie I co najmniej 75 i więcej punktów

oraz

2. Osoby, które  potwierdziły chęć uczestnictwa w II etapie XXXVI Konkursu Chemicznego na podstawie wyników z Konkursu ubiegłorocznego.

 

II Etap ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się 14 kwietnia (środa) w trybie zdalnym w godzinach 12:15-15:00. Regulamin i sposób przeprowadzenia Konkursu zostanie podany na stronie Konkursu z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

_________

Serdecznie zapraszam do udziału w XXXVI Konkursie Chemicznym organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

List Pani Prodziekan ds. Studiów dr hab inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej, prof. uczelni

Zadania I etapu XXXVI Konkursu Chemicznego

Regulamin XXXVI Konkursu Chemicznego

Informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Chemicznego PW zeszłoroczni finaliści XXXV Konkursu (uczniowie ówczesnych klas pierwszej i drugiej) będą mogli brać udział w finale XXXVI Konkursu, jeśli wyrażą taką chęć. Deklaracje prosimy nadsyłać na adres: mifed@ch.pw.edu.pl do 20 lutego 2021 roku.

 Zadania treningowe z technologii chemicznej wraz ze wzorami rozwiązań

Rozwiązania zadań I etapu prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2021 na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

ul. Noakowskiego 3

00-664 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs Chemiczny"