Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

www.ch.pw.edu.pl

Koordynator Konkursu

dr hab. inż., prof. PW Michał Fedoryński
Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
e-mail: mifed@ch.pw.edu.pl