Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

www.ch.pw.edu.pl

Koordynator Konkursu

dr hab. inż., prof. PW Michał Fedoryński

Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków

e-mail: mifed@ch.pw.edu.pl