O konkursie

Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Konkurs jest dwuetapowy. Zadania pierwszego etapu publikowane są w Internecie w zakładce Aktualności. Uczniowe przesyłają na podany adres samodzielnie rozwiązane zadania. Wyniki pierwszego etapu, ogłoszone na stronie Internetowej Konkursu, są podstawą zakwalifikowania do drugiego etapu. Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemicznym PW.

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrody pieniężne.

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rektora PW laureaci, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Chemicznym PW, są przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) ­– kierunek Technologia Chemiczna lub Biotechnologia bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo, laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu "chemia" w procedurze kwalifikacyjnej na studia I stopnia (inżynierskie) ­na wydziałach, gdzie "chemia" jest przedmiotem do wyboru.

Wyniki obu etapów publikowane są na stronie internetowej Konkursu w zakładce Aktualności.